Cursusgeld

Puppy(leeftijd vanaf 12 weken tot 6 maanden)
Cursus inclusief examen € 95,00

EG 1 EN EG 2 (vanaf 6 maanden tot ... )
Cursus inclusief examen € 110,00

Speuren zonder lidmaatschap
per kwartaal € 25,00

VZH-IGP I/II/III
Per kwartaal € 47,50  

Examenkosten VZH/IGP/SPH/UV
Per examen € 15,00


Lidmaatschap per jaar
Lid € 35,00 voor VZH/IGP
Huisgenoten van lid € 15,00
Jeugd lid € 10,00
Donateur € 25,00

 

Het cursus geld dient voldaan te worden via een betaalverzoek die u ontvangt na de inschrijving van de cursus en dient voor aanvang van de eerst volgende les voldaan te zijn.


IBAN-nummer: NL31RABO0355322234 t.n.v. Eerste Nederlandse Rottweiler Werkgroep