Speuren

Men kan in het algemeen stellen dat elke hond tot speurwerk in staat is. Wat voor de mens de ogen zijn, is voor de hond de neus. U verlangt bij de africhting in het algemeen datgene van de hond waartoe de natuur heeft voorbestemd. U voegt alleen kleine afwijkingen in en u gebruikt de natuurlijke driften van de hond voor uw eigen doeleinden onder andere voor de sport. U kunt reeds op een leeftijd van 3 a 4 maanden beginnen. Hier dient vooral opgelet te worden dat het spelenderwijs gebeurd.
Nodig voor het speuren zijn:
Een maagdelijke wei of een stuk grasland;
een 10 meter lijn;
een halsband of ketting;
Eventueel een speurtuig;
Eventueel een speurpaal en voorwerpen;

Speuren door Theo de Koning

SPEUREN
Een summier theoretische uiteenzetting van het speuren met onze honden, gebaseerd op een theoretische en praktische ervaring.

Aanleg
Men kan in het algemeen stellen dat elke hond tot speurwerk in staat is. Wat voor de mens de ogen zijn, is voor de hond de neus. De hond is op de eerste plaats een neusdier, want het reukvermogen is levensbelangrijk en een voorwaarde voor levensvatbaarheid. De hond heeft dan ook een veel grotere neus dan de mens. In die neus bevinden zich veel meer Slijmvliezen dan bij de mens. In de bijholten worden de geuren afgetast.

De mens heeft ongeveer 4-5 vierkante centimeter en een dikte van 0.006 mm. De hond afhankelijk van het ras 92-170 vierkante  centimeter. Wanneer men deze slijmvliezen uitklapt kan men de gehele oppervlakte van het vel van de hond bedekken. Een mens heeft ongeveer 5 miljoen reuksellen en een hond 125-300 milj.

Hieraan ziet u hoe de natuur de hond heeft uitgerust om met zijn reukorgaan een spoor te kunnen uitwerken. Wij verlangen bij de africhting in het algemeen datgene van de hond waartoe de natuur heeft voorbestemd. Wij voegen alleen kleine afwijkingen in en gebruiken we natuurlijke driften van de hond voor onze eigen doeleinden onder andere voor de sport. Wij hebben echter met de richtlijnen van het examenreglement te maken.

Wanneer kunnen we met het speuren beginnen?
Wij kunnen reeds op een leeftijd van 3 a 4 maanden beginnen. Hier dient vooral opgelet te worden dat het spelenderwijs gebeurd. We moeten natuurlijk geen moeilijke en te zware sporen gaan leggen maar een stukje van 10 a 20 meter kunnen we rustig proberen, gebruik een voorwerp dat de hond goed kent, waar hij regelmatig mee gespeeld heeft. Gebruik een goed terrein, het liefst een weiland wat nog "maagdelijk" is en let er vooral op dat er geen sterke wind staat. De hond moet tot zoeken gestimuleerd worden. Vooral het voorjaar en de vroege herfst lenen zich goed om met speurwerk te beginnen de bodem is dan warm en zacht en op een weiland is alles groen en jong.

Spoororientatie is de hond door zijn neuscapaciteiten aangeboren. De reukzin is het hoogst ontwikkelde waarnemingszintuig van de hond, men kan ervan uitgaan dat de kwaliteit van de reukzin per hond kan verschillen. Of en hoe  een goede neus erfelijk is, is niet bewezen. Goed speurwerk van een hond mag men in principe niet toeschrijven aan een meer dan gemiddelde reukzin maar veel eerder aan een goede en vakkundige begeleiding die elke gezonde hond in staat stelt sporen met een normale moeilijkheidsfactor vast en betrouwbaar uit te werken. Wanneer een hond de drift bezit een wildspoor te volgen en welke hond bezit deze drift niet? Is hij in principe ook in staat om op speurwerk afgericht te worden. Het speurwerk is duidelijk te vergelijken met het gedrag van honden op een wildspoor hier is het zoeken nog een driftig revieren met alleen af en toe het afzoeken van de grond naar het directe spoor van het wild, een zeer ruim uitwerken van het spoor waarbij de hond vaak betrekkelijk ver van het spoor afkomt en vaak met een hoge neus de lucht van het wild opneemt

Deze natuurlijke manier van zoeken moet door een doelgerichte africhting dusdanig veranderd worden dat het zoekpatroon op of dichterbij het spoor verloopt.

Er zijn verschillende manieren om het speuren aan te leren, ik zal proberen om duidelijk te maken hoe te werk te gaan met een sleepspoor. Op iedere manier zijn zowel voor als tegen te verzinnen, hier is al menige discussie over ontstaan, voor of tegenstander laat ik in ieder zijn waarde.

Het sleepspoor
Dit systeem is te gebruiken voor zowel jonge als oudere honden  waarbij de hond voedseldrift moet vertonen. Bij de oudere hond kunt u 1 tot 3 dagen van tevoren het voedsel rantsoeneren. Nodig voor het speuren is: een maagdelijke wei of een stuk grasland, een korte lijn, een halsband of een ketting op het vaste oog, eventueel een speurtuig, een lijntje met daaraan een stuk vlees of een sok met daarin het vlees. Een speurpaaltje. Ik ga er even vanuit dat u met een jonge hond of voor het eerst met een oudere hond gaat beginnen met een sleepspoor.

Markeer het begin van het spoor met een speurpaaltje ga hier rechts naast staan en houd hier de sok met vlees onder uw voet zodat hier een sterke vleesgeur op de aanzet terechtkomt, loop nu naar een van tevoren door u bepaalde plaats met het vlees in de sok aan het lijntje tussen uw benen over de grond sleept zodat er een sterk geurspoor ontstaat. Bij het einde aangekomen legt u op die plaats de inhoud van de sok als beloning. Loop nog enkele meters door en gaat met een boog terug naar uw hond, neem uw hond aan de korte lijn mee naar het begin van het spoor en toon hem dit door met de hand naar beneden waarbij u hem zachtjes pratend aanmoedigt met een langgerekt "zoeeeek". Moedig de hond aan om het spoor te volgen maar trek of ruk niet aan de lijn. Op dit moment mag er geen storende invloed van u uitgaan en hiermee wordt ook bedoeld geen sterke dwang. Blijft de hond na enkele meters niet met de neus aan de grond en blijft hij staan, wordt dan niet boos of nerveus maar moedig hem opnieuw aan waarbij u ook met de hand over de grond strijkend het spoor kunt aangeven. Als hij bij het spoor einde is en de beloning vindt, prijs hem dan uitbundig. Maak zeker de eerste dagen de sporen niet langer dan 10 meter. Afhankelijk van de interesse van de hond kunt u per dag tussen de 4 en 8 maal van deze sporen uit laten werken. U zult versteld staan hoe vlug de hond dit spelletje door heeft. Een zaak die voor u van belang is om te onthouden;

Loop de sporen met de wind in de rug, om te voorkomen dat de hond al bij het begin leert zijn neus hoog te houden bij het speuren. Wel is tegen de windrichting een spoor uitlopen een manier om een hond die wat moeite heeft met deze methode aan te leren dat een spoor volgen altijd een beloning vinden  of krijgen betekend. Later als deze hond het spoor volgen heeft begrepen moet u weer met de windrichting mee gaan werken, in een latere periode van de speuropleiding zal de windrichting door hierop te trainen steeds minder belangrijk worden. Wanneer de hond heeft aangetoond dat hij de 10 meter sporen kan uitwerken maakt u de spoorlengte steeds groter, waarbij u moet bedenken dat een hond zeker een lengte van 100 meter in rechte lijn betrouwbaar moet kunnen uitwerken voordat u verder kunt gaan. Belangrijk is ook om te weten en te leren hoe je met de lijn te werk gaat. Deze kan veel goed doen maar kan ook verkeerd uitpakken.

Aangenomen dat deze methode na herhaaldelijk proberen geen succes heeft kunt u een andere methode proberen, echter verwissel niet te snel, want ook hier is geduld een belangrijke factor.               

Nodig voor het speuren zijn:
Een maagdelijke wei of een stuk grasland
een korte lijn
een halsband of ketting (geen prikband)
Eventueel een speurtuig.

Leg de hond zodanig vast of laat hem door een ander vasthouden, zodat hij u kan zien weglopen met een hem bekend voorwerp.

Markeer het beginpunt of aanzet met een speurpaaltje en maak een goede aanzet zodat hier veel lucht van u ligt. Na deze handelingen te hebben verricht, lopen we 15 - 20 meter in een rechte lijn weg. Neem vooraf een vast oriëntatiepunt in U op, bijvoorbeeld een boom of een weipaal. Dit  vergemakkelijkt ook het recht uitlopen van het spoor gedeelte. Aan het eind van het rechte spoorgedeelte legt U het voorwerp. Waarna U met een boog terug loopt naar Uw hond. Ook bij deze methode is het nodig dat de hond zo spoedig mogelijk met een speurtuig vertrouwd is. Als de hond het speurtuig om heeft en is aangelijnd, gaat U met de hond naar de aanzetplaats. U zet hem in de richting waar hij heen moet en geeft hem met de hand over de bodem een aanzet in de richting van het spoor, daarbij zacht en aanmoedigend het commando ‘’zoek’‘ uitsprekend. Laat de hond niet cirkelen op de aanzet. Het is belangrijk dat het meteen lukt. De hond heeft U immers zien vertrekken met zijn speelvoorwerp. Hij zal dan ook de drift tonen om dit zo snel mogelijk te willen vinden. Ook hier werkt U weer met een korte lijn van 2 - 3 meter lang en tracht de hond met zijn neus aan de grond te houden en hem te loven als hij het goed doet. Aan het eind van het spoor gekomen, kunnen we de hond op twee manieren leren het voorwerp aan zijn baas kenbaar te maken. Persoonlijk prefereer ik dat de hond verwijst, met andere woorden, af gaat bij het voorwerp. Wanneer wij dit willen doen, is het uitermate belangrijk dat de hond weet wat ‘’af’‘ is. Een andere manier is het apporteren van het voorwerp. Wanneer U dit aanleert, zorg er dan voor dat wanneer de hond de voorwerpen opneemt, U ze zo snel mogelijk weer afneemt met ‘’dat  is braaf.’‘ Want als U het hem te lang laat vasthouden in het begin, is de kans groot dat de hond gelijk gaat knagen op het voorwerp. Hij doet dit van blijdschap, omdat hij het gevonden heeft. Later tijdens een examen zal dit knagen bestraft worden door puntenaftrek.

Dus neemt de hond het voorwerp op, dan snel afnemen, daarna de hond aflijnen, waarna hij met het gevonden voorwerp mag spelen, zodat hij de volgende keer weer blij is dat hij wat mag opzoeken voor zijn baas.

Echter, wat doen we met een hond die niet wil gaan zoeken voor zijn baas? Nooit dwang gebruiken, niet te snel een methode opgeven, als het de eerste keren niet lijkt te lukken. Blijven er problemen, dan kunt U het op een andere manier proberen.

Probeer altijd de pluspunten te zien en bouw dan verder uit.

Theo de Koning